Business 2 Business

image2Externalizare Traduceri

Un departament de traduceri propriu s-a dovedit de multe ori a nu fi o alegere bună, având în vedere faptul că, de cele mai multe ori volumul de lucru nu este constant, iar costurile de salarizare nu sunt de neglijat.

Soluţia este alegerea unui furnizor flexibil atât din punctul de vedere al termenelor de predare cât şi din punctul de vedere al preţului. Un partener de traduceri care să se familiarizeze cu cultura şi filozofia companiei şi să funcţioneze ca un departament al acesteia.

Chiar dacă alegeţi să vă păstraţi departamentul de traduceri, puteţi apela la noi în momentul în care volumul de lucru depăşeşte capacitatea traducătorilor interni sau când aveţi nevoie de traduceri urgente.

Echipa noastră de traducători, corectori, manageri de proiect vă dau la dispoziţie pentru a vă oferi:

  • Traduceri autorizate (cu ştampila traducătorului autorizat)
  • Traduceri legalizate (notarial)
  • Traduceri livrate electronic (legi, contracte, rapoarte, manuale, corespondenţă, etc)

image2Translation outsourcing

 An own translation department has often proven to be not a good choice, given the fact that, in most cases, the volume of work is not constant, and the payroll costs are not negligible.

The solution is to choose a flexible service provider both in terms of deadlines and prices, a translation partner to become familiar with the culture and philosophy of the company and to operate as one of its departments.

Even if you choose to keep your translation department, you can call us when the volume of work exceeds the capacity of the internal translators, or when you need urgent translations.

Our team of translators, proofreaders and project managers are available to provide you:

  • Certified translations (stamped by the authorized translator)
  • Legalized translations  (notarized)
  • Translations delivered electronically (laws, contracts, reports, manuals, correspondence, etc.)